วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

ดินถล่ม

 ดินถล่ม (ภัยพิบัติ)
                  ดินถล่ม (Landslide)
 คือปรากฏการณ์ที่ส่วนของพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน ดิน ทราย โคลน หรือเศษดิน เศษต้นไม้ไหล เลื่อน เคลื่อน ถล่ม พังทลาย หรือหล่น ลงมาตามที่ลาดเอียง อันเนื่องมาจากแรงดึงดูดของโลก ในขณะที่สภาพส่วนประกอบของชั้นดิน ความชื้นและความชุ่มน้ำในดิน ทำให้เกิดการเสียสมดุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น