วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

ดินถล่ม

 ดินถล่ม (ภัยพิบัติ)
                  ดินถล่ม (Landslide)
 คือปรากฏการณ์ที่ส่วนของพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน ดิน ทราย โคลน หรือเศษดิน เศษต้นไม้ไหล เลื่อน เคลื่อน ถล่ม พังทลาย หรือหล่น ลงมาตามที่ลาดเอียง อันเนื่องมาจากแรงดึงดูดของโลก ในขณะที่สภาพส่วนประกอบของชั้นดิน ความชื้นและความชุ่มน้ำในดิน ทำให้เกิดการเสียสมดุล

วันสิ้นโลก 21 ตุลาคม ค.ศ.2011

           จุดประสงค์ของเอกสารนี้ก็เพื่อแจ้งบอกให้ท่านได้รับทราบเรื่องรีบด่วนที่จะมาถึงโลกที่เราอยู่ในไม่ช้า และสำหรับทุก ๆ คนที่เชื่อและยอมรับในพระเจ้า พระคัมภีร์คือถ้อยคำของพระเจ้า! สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้า ในเวลานี้ ข้อมูลที่มาจากพระคัมภีร์ได้เปิดเผยให้เห็นชัดเจนถึงการวางแผนของพระองค์สำหรับวันพิพากษาและวันสิ้นโลก พระคัมภีร์ยังได้แสดงให้เห็นถึงความลับที่ซ่อนอยู่ตามช่วงระยะเวลาในประวัติศาสตร์ ข้อมูลนี้ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเพราะพระเจ้าได้เก็บความลับเกี่ยวกับวันสิ้นโลกเอาไว้มิให้ผู้ใดล่วงรู้ ซึ่งเราสามารถอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในหนังสือ เล่ม ดาเนียล

แนะนำตัว

นางสาวศุภนิดา  สรรพวุธ (อีฟ)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม